น้ำบร็อคโคลี่ปั่นช่วยให้สุขภาพดี

น้ำบร็อคโคลี่ปั่นช่วยให้สุขภาพดี

ส่วนผสมที่ต้องเตรียม

  • ก้านบร็อคโคลี่หั่นเป็นชิ้น 10-15 ชิ้น
  • ส่วนดอกบร็อคโคลี่ 5 – 10 ชิ้น
  • แอปเปิ้ล ปอกเปลือก 1 ผล